ಕಟ್ಟಡ ಮಾಹಿತಿ

ರೂಂ, ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಮತ್ತು ಜಾಗ ಮಾರಾಟಕ್ಕಿದೆ

ರೂಂ & ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ :

* ಗಾಂಧಿನಗರದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ರೂಂಗಳು

* ಸುಳ್ಯದ ದೇವಸ್ಯ ಬಳಿ ಡಬಲ್ ಬೆಡ್ ರೂಂನ ಆರ್‌ಸಿಸಿ  ಮನೆ 

* ಕಾಂತಮಂಗಲ ಬಸ್ ಶೆಟ್ಲರ್ ಬಳಿ ಸಿಂಗಲ್ ಬೆಡ್ ರೂಂನ ೨ ಆರ್‌ಸಿಸಿ ಮನೆ

* ಕೆ.ವಿ.ಜಿ ಸರ್ಕಲ್ ಬಳಿ ಸಿಂಗಲ್ ಬೆಡ್ ರೂಂ ಮನೆ

* ಕೆ.ಇ.ಬಿ ಕ್ವಾರ್ಟಸ್ ಬಳಿ ಡಬಲ್ ಬೆಡ್ ರೂಂ (ನೆಲಮಹಡಿ) ಮನೆ

* ಕುರುಂಜಿಭಾಗ್ ಬಳಿ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ರೂಂ

*  ದುಗಲಡ್ಕ ನೀರಬಿದಿರೆ ಬಳಿ ಡಬಲ್ ಬೆಡ್‌ರೂಂ ನ ಮನೆ ಮಾರಾಟಕ್ಕಿದೆ

*  ಗಾಂಧಿನಗರದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ರೂಂ (ನೆಲಮಹಡಿ)

*  ಚೆನ್ನಕೇಶವ ಬಳಿ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ರೂಂಗಳು ( ನೆಲಹಡಿ)

ಜಾಗ ಮಾರಾಟಕ್ಕಿದೆ : 

* ಆಲೆಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಕುಂಭಕೋಡಿನಲ್ಲಿ ಮನೆ ಸಹಿತ 4 ಎಕ್ರೆ ಕೃಷಿ ಜಾಗ

* ಅಜ್ಜಾವರ ಅಡ್ಪಂಗಾಯ ಬಳಿ 2.80 ಕೃಷಿ ಜಾಗ

* ಕಾಂತಮಂಗಲ ಬಳಿ 24 ಸೆಂಟ್ಸ್ ಖಾಲಿ ಜಾಗ

* ಕುರುಂಜಿಭಾಗ್ ಬಳಿ 62 ಸೆಂಟ್ಸ್ ಖಾಲಿ ಜಾಗ

* ಅರಂಬೂರು ಶಾಲೆಯ ಬಳಿ 7 ಸೆಂಟ್ಸ್ ಜಾಗ

ಬೀರಮಂಗಲ ಬಳಿ30 ಸೆಂಟ್ಸ್ಜಾಗ

ಜಾಗ, ರೂಮ್ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ನೀಡುವವರು, ಬೇಕಾದವರು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ:- 9481091949