ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್

ನಳಿನ್‌ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ (ಸಂಸದರು)9945017133
ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಶಾಂತಿಗೋಡು (ಅಧ್ಯಕ್ಷರು) 9632587950
ಎಸ್.ಎನ್ ಮನ್ಮಥ 8277046080
ಹರೀಶ್ ಕಂಜಿಪಿಲಿ 8277140678
ಶ್ರೀಮತಿ ಆಶಾ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ 9449103623
ಶ್ರೀಮತಿ ಪುಷ್ಪಾವತಿ ಬಾಳಿಲ8971323877