ಪ್ರಾಥಮಿಕ

ಶಾಲೆಯ ಹೆಸರುಶಿಕ್ಷಕರ ಹೆಸರುಫೋನ್ ನಂಬರ್
ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಉಬರಡ್ಕ ಮಿತ್ತೂರುಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ  (H.M)9483499907
ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಅಮೈ ಮಡಿಯಾರುಪದ್ಮನಾಭ ಅತ್ಯಾಡಿ  (H.M)9449833430
ವಿವೇಕಾನಂದ ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಜಾಲ್ಸೂರುಗೋಪಾಲ್ ರಾವ್ (H.M)9880935698
ವಿವೇಕಾನಂದ ಕಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಜಾಲ್ಸೂರುಜಯಪ್ರಸಾದ್ (H.M) 9481961213
ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಸೋಣಂಗೇರಿರೇವತಿ9481920728
ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಜಾಲ್ಸೂರುಪುಷ್ಪಾವತಿ  (H.M)9449568334
ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಕದಿಕಡ್ಕವಾರಿಜ  (H.M)9481770045
ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಕನಕಮಜಲು7348943015
ಗ್ರೀನ್ ವ್ಯೂ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಾವುಪ್ರತಿಮ9945410296
ಪಯನೀರ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಜಾಲ್ಸೂರುಅಬ್ದುಲ್‌ರಜಾಕ್ (correspondent)9449451277
ಸ.ಮಾ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಸುಳ್ಯಕಲಾವತಿ  (H.M)9483456778
ಸ.ಮಾ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಗಾಂಧಿನಗರಇ.ಜಿ.ಭವಾನಿ (P.E.T)9741489221
ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ನಾರ್ಣಕಜೆಪೂರ್ಣಿಮ ಎಂ.ಆರ್  (H.M)9611362924
ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಎಲಿಮಲೆಚಂದ್ರಶೇಖರ ಪೇರಾಲು  (H.M)9448889005
ಜ್ಞಾನದೀಪ ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಎಲಿಮಲೆಗಧಾಧರ ಬಾಳುಗೋಡು  (H.M)9760168719
ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ನಾಗಪಟ್ಟಣಭಾರತಿ9483923550
ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ತಂಟೆಪ್ಪಾಡಿ271725
ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಮಾವಿನಕಟ್ಟೆಪೂರ್ಣಿಮಾ  (H.M)9448903933
ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಸೇವಾಜೆಪ್ರೇಮಲತಾ9731582329
ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಮುಕ್ಕೂರು ಪೆರುವಾಜೆಲಲಿತಾ7090878401
ಸ.ಮಾ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ವಳಲಂಬೆಪ್ರಮೀಳಾ ಮೆತ್ತಡ್ಕ9483407364
ಸ.ಮಾ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಪಂಜಮುತ್ತಪ್ಪ ಗೌಡ 9741866389
ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಕುಲ್ಕುಂದ9480572326
ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಹಾಲೆಮಜಲುಕುಶಾಲಪ್ಪ ಪಾರೆಪ್ಪಾಡಿ9449373915
ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ನಡುಗಲ್ಲುವಸಂತಿ ಜತ್ತಿಲ  (H.M)8277300575
ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಐನೆಕಿದುಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ  (H.M)8762129764
ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಹರಿಹರಪಲ್ಲತ್ತಡ್ಕಶೇಷಪ್ಪ ಯೇನೆಕಲ್ಲು 8262121367
ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಕಲ್ಮಕಾರು9481022382
ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಬಂಗ್ಲೆಗುಡ್ಡೆ9480087130
ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಯೇನೆಕಲ್ಲುಗಾಯತ್ರಿ ಕೆ (H.M)9449808319
ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಪೆರಾಜೆ ಕುಂಬಳಚೇರಿ
ಜಿ.ಯು.ಪಿ.ಎಸ್. ಬಳ್ಪಗಿರಿಜ ಕೆ  (H.M)9591476331