ಮಯ್ಯಾಸ್ ಕ್ಲೋತ್ ಸೆಂಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಸಾರಿ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಸೇಲ್ ಆರಂಭ

0

 

 

ಸುಳ್ಯದ ಶ್ರೀ ರಾಂಪೇಟೆಯ ಕೆನರಾ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿರುವ ಮಯ್ಯಾಸ್ ಕ್ಲೋತ್ ಸೆಂಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಮಳೆಗಾಲದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಆ.1 ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯ ಸಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇ.10 ರಿಂದ 20 ರವರೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಸೇಲ್ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.


ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟದ ಸೀರೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು.ಈ ಆಫರ್ ಆ.6 ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಎಂದು ಮಾಲಕರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.