ಸಂಪಾಜೆ:  ವಲಯಾರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಂದ 75 ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ

0

 

ಸಂಪಾಜೆ ಅರಣ್ಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ವಲಯಾರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಯವರು 75 ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ನೆರವೇರಿಸಿದರು.