ಯೇನೆಕಲ್ಲು : ಬಿಜೆಪಿ ಬೆಂಬಲಿಗರಿಂದ ಮತಯಾಚನೆ

0

ಯೇನೆಕಲ್ಲು ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲಾ ಬಳಿ ಬಿಜೆಪಿ ಬೆಂಬಲಿಗರಿಂದ ಮತಯಾಚನೆ