ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮತಗಟ್ಟೆ ಕುಲ್ಕುಂದದಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ

0

ಕುಲ್ಕುಂದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮತಗಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸೂಸೂತ್ರವಾಗಿ ಮತದಾನ ನಡೆಯಿತು.

ಮತದಾನ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒದಗಿಸಲಾಗಿತ್ತು.. ‌