ಪಂಜದಲ್ಲಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಟಯರ್ಸ್ ಪುನರಾರಂಭ

0


ಪಂಜದ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಟಯರ್ಸ್ ಪುನರಾರಂಭ ಗೊಂಡಿದೆ.
ಟಯರ್ಸ್-ರೀಟ್ರೆಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಚ್ ಸ್ಟಪಿನ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ರಂಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ,ಮಧುಕರ ಪಂಜ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here