ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಮಡಿಕೇರಿ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಮಂಡಲ ಸಮಿತಿಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಜಗದೀಶ್ ಕೆದಂಬಾಡಿ, ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ನಿರ್ಮಲ ಭರತ್

0

ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಮಡಿಕೇರಿ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಮಂಡಲ ಸಮಿತಿಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಜಗದೀಶ್ ಕೆದಂಬಾಡಿ ಹಾಗೂ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ನಿರ್ಮಲ ಭರತ್ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.