ದೊಡ್ಡತೋಟದ ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆಯ ಅಕ್ಷಯ್ ಪಾಣಜೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ ಕಿರುಚಿತ್ರ ತಿರಂಗ್ ಇಲ್ಲಿದೆ..

0

ಹರ್ ಘರ್ ತಿರಂಗ್ ಅಭಿಯಾನ – ದೊಡ್ಡತೋಟದ ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆಯ ಅಕ್ಷಯ್ ಪಾಣಜೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ ಕಿರುಚಿತ್ರ ತಿರಂಗ್ ಇಲ್ಲಿದೆ…

https://youtu.be/ev_NPiTBXnE

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here