ತಡಗಜೆ ಕೊಡಿಯಾಲ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮತದಾನ ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಬ್ಯಾನರ್

0

ಬೆಳ್ಳಾರೆಯಿಂದ ತಡಗಜೆ ಕೊಡಿಯಾಲ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮತದಾನ ಬಹಿಷ್ಕಾರದ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.


ಬ್ಯಾನರಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 45 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಾರೆ ತಡಗಜೆ ಕೊಡಿಯಾಲ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಅನುದಾನ ಇಡದಿದ್ದುದರಿಂದ ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆ ಬಹಿಷ್ಕರಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here