ಇಂದು ಮತ್ತು ನಾಳೆ ಗುತ್ತಿಗಾರು ಶ್ರೀ ಮುತ್ತಪ್ಪ ತಿರುವಪ್ಪ ದೈವದ ನೇಮೋತ್ಸವ

0

ಗುತ್ತಿಗಾರಿನ ಮುತ್ತಪ್ಪನಗರದ ಶ್ರೀ ಮುತ್ತಪ್ಪ ತಿರುವಪ್ಪ ದೈವದ ನೇಮೋತ್ಸವ ಮಾ.5 ಮತ್ತು 6 ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಮಾ. 05 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9.00ಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಗಣಪತಿ ಹವನ, ಸಂಜೆ ಗಂಟೆ 4.00ಕ್ಕೆಶ್ರೀ ದೈವಕ್ಕೆ ಪೈಂಗುತ್ತಿ, ಸಂಜೆ ಗಂಟೆ 5.30ರಿಂದ ಶ್ರೀ ಮುತ್ತಪ್ಪ ದೈವದ ನೇಮ ನಂತರ ಸೇವೆಗಳ ಪ್ರಸಾದ ವಿತರಣೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ರಾತ್ರಿ ಗಂಟೆ 8.30ರಿಂದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಬಳಿಕ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ರಾತ್ರಿ 9.30ರಿಂದ ಶ್ರೀ ಮುತ್ತಪ್ಪ ದೈವದ ಪೂರ್ವಜನ್ಮದ ಕಳಿಕ್ಕಾಪಾಟ್ ನಡೆದು, ರಾತ್ರಿ ಗಂಟೆ 11.30ರಿಂದ ಸಸಿಹಿತ್ತು ಮೇಳದವರಿಂದ “ಬೊಳ್ಳಿ ತೊಟ್ಟಿಲ್” ಎಂಬ ಹಾಸ್ಯಮಯ ತುಳು ಕಥಾನಕ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಮಾ.06 ರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5.00 ರಿಂದ
ಶ್ರೀ ಮುತ್ತಪ್ಪ ತಿರುವಪ್ಪ ದೈವದ ನೇಮ, ಪ್ರಸಾದ ವಿತರಣೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8.00 ರಿಂದ ಪೈಂಗುತ್ತಿ ವೆಳ್ಳಾಟಂ ನಡೆಯಲಿದೆ.