ಶುಭವಿವಾಹ

0

ಯತೀಶ್-ನವ್ಯ

ಕಡಬ ತಾ.ಎಡಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗನಕಜೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಉಮಾವತಿ ಮತ್ತು ನಾರ್ಣಪ್ಪ ಗೌಡರ ಪುತ್ರ ಯತೀಶ್‌ರವರ ವಿವಾಹವು ಕಡಬ ತಾ.ಎಡಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮದ ದೇರಳ ಶ್ರೀಮತಿ ವಾರಿಜ ಮತ್ತು ದಿ.ನೇಮಿರಾಜ ಗೌಡರ ಪುತ್ರಿ ನವ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಮಾ.1ರಂದು ಕೇರ್ಪಡ ಶ್ರೀ ಮಹಿಷಮರ್ದಿನಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸಭಾಭವನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು.