ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಕ್ಕೆ 24×7 ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಸಚಿವ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಗೆ ಸುಹಾಸ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ರಿಂದ ಮನವಿ

0

ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಕ್ಕೆ 24×7 ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕೆಂದು ಸಚಿವ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಗೆ ಸುಹಾಸ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅವರು ವಿಧಾನ ಸೌದದಲ್ಲಿ ಮಾ.5 ರಂದು ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.