ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ:

0

ನಾಲ್ಕೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕುಕ್ಕುಜೆ ಮನೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಯಮುನಾ ಉಮಾನಾಥರವರ ಪುತ್ರಿ ವರ್ಷಳ ೧೨ನೇ ವರ್ಷದ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಮಾ.21ರಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. (ವರದಿ.ಡಿ.ಹೆಚ್)