ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ : ಭವಿಕ್.ಎ.ಪಿ

0

ಆಳುಗುಂಜ ಕಲ್ಲಪಳ್ಳಿ ಮನೆಯ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ನಳಿನಿ ದಂಪತಿಯ ಪುತ್ರ ಭವಿಕ್‌ನ ೫ನೇ ವರ್ಷದ ಹುಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಮಾ.27ರಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.