ಹರಿಹರದಲ್ಲಿ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಬೆಂಬಲವಿಲ್ಲ : ವಿಶ್ವನಾಥ ಮುಂಡೋಡಿ,ರಕ್ಷಿತ್ ಬಿ ವಿ.

0
424

 

ಹರಿಹರ ಪಲ್ಲತಡ್ಕದಲ್ಲಿ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಬೆಂಬಲವಿಲ್ಲ. ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿ ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ನೀಡಿರುವ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಿತು. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಬೆಂಬಲವಿಲ್ಲ. ವಿರೋಧವಿದೆ” ಎಂದು ವಿಶ್ವನಾಥ ಮುಂಡೋಡಿ ಹಾಗು ರಕ್ಷಿತ್ ಬಿ ವಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here