ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ : ಚಾರ್ವಿ ವಿನೋದ್ ಅರಂಬೂರು

0

ಆಲೆಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಅರಂಬೂರು ನಿವಾಸಿ ವಿನೋದ್ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಿತಾ ದಂಪತಿಯ ಪುತ್ರಿ ಚಾರ್ವಿ ಯ ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷದ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬವನ್ನು ಡಿ.13 ರಂದು ಅರಂಬೂರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.