ಕೊಡಗು ಸಂಪಾಜೆಯಲ್ಲಿ ಮತಗಟ್ಟೆ ಬಳಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು

0

ಕೊಡಗು ಸಂಪಾಜೆಯಲ್ಲಿ ಪಿ. ಎಲ್ ಸುರೇಶ್ ನೇತೃತ್ವದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು