ಮಲೆಯಾಳ ಕುಟುಂಬದ ತರವಾಡು ಧರ್ಮದೈವ ಹಾಗೂ ಪರಿವಾರ ದೈವಗಳ ನೇಮೋತ್ಸವ

0

ಮಲೆಯಾಳ ಕುಟುಂಬದ ತರವಾಡು ಮನೆಯಾದ ಪೈಲಾಜೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಧರ್ಮದೈವ ಹಾಗೂ ಪರಿವಾರ ದೈವಗಳ ಧರ್ಮ ನಡಾವಳಿ ಸೇವೆ ಮೇ.20. ಮತ್ತು 21 ರಂದು ನಡೆಯಿತು.

ಮೇ.20 ರಂದು ಗಣಹೋಮ, ಹರಿಸೇವೆ ಮತ್ತಿತರ ದಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದು, ಸಂಜೆ ದೈವಗಳ ಭಂಡಾರ ತೆಗೆದು ರಾತ್ರಿ ಪರಿವಾರ ದೈವಗಳ ನೇಮೋತ್ಸವ ನಡೆದು ಮೇ.21 ರಂದು ದರ್ಮ ದೈವದ ನೇಮೋತ್ಸವ ನಡೆಯಿತು.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here