ಎಸ್ ಎಸ್ .ಎಲ್. ಸಿ. ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನದಲ್ಲಿ ರೋಟರಿ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಸಾನ್ವಿಗೆ 20 ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ

0

2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಸ್ ಎಸ್ .ಎಲ್. ಸಿ ಮರು ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನದಲ್ಲಿ ರೋಟರಿ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಾನ್ವಿ. ಗೆ 20 ಅಂಕಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ.


ಈಕೆಗೆ 10ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ 531 ಅಂಕಗಳು ಪಡೆದು ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಒಂದು ಅಂಕ ಕಡಿಮೆ ಯಾಗಿತ್ತು.


ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಅಂಕ ಲಭಿಸದ ಕಾರಣ ಮರುಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿದ್ದಳು. ಇದರಲ್ಲಿ 20 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದು , ಒಟ್ಟು 551 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಪಡೆದಿರುತ್ತಾಳೆ.
ಇವಳು ವೀಣಾ ಗಿರೀಶ್ ದಂಪತಿಗಳ ಸುಪುತ್ರಿ.