ಕುಕ್ಕೇಟಿ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮದೈವ, ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ಧರ್ಮ ನಡಾವಳಿ

0

ಮಂಡೆಕೋಲು ಗ್ರಾಮದ ಕುಕ್ಕೇಟಿ ತರವಾಡು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 13 ಮತ್ತು 14 ರಂದು ಶ್ರೀ ಧರ್ಮದೈವ, ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ, ಶ್ರೀ ಮುನಿಸ್ವಾಮಿ ಹಾಗೂ ಉಪದೈವಗಳ ಧರ್ಮ ನಡಾವಳಿ ನಡೆಯಿತು.

ಫೆಬ್ರವರಿ 13ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಗಣಪತಿ ಹವನ, ನಾಗತಂಬಿಲ, ಮೂಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ತಂಬಿಲ, ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವರ ಹರಿ ಸೇವೆ, ಶ್ರೀ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ, ಬಳಿಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ನಡೆಯಿತು. ಸಂಜೆ ಗಂಟೆ ಶ್ರೀ ದೇವತೆ ದೈವದ ಕೋಲ, ಬಳಿಕ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೈವದ ತೊಡಂಙಲ್, ಶ್ರೀ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ದೈವದ ತೊಡಂಙಲ್, ರಾತ್ರಿ 9:30 ರಿಂದ ವರ್ಣಾರ ಪಂಜುರ್ಲಿ ದೈವ ಹಾಗೂ ಪೊಟ್ಟನ್ ದೈವಗಳ ಕೋಲ ನಡೆಯಿತು.

ಫೆಬ್ರವರಿ 14ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಶ್ರೀ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ದೈವದ ಕೋಲ ಬಳಿಕ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮದೈವ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೈವಗಳ ನಡಾವಳಿ ನಡೆಯಿತು. ಪ್ರಸಾದ ವಿತರಣೆಯ ಬಳಿಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅನ್ನಸಂತರ್ಪಣೆ ನಡೆಯಿತು. ಸಂಜೆ 3 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಕುಪ್ಪೆ ಪಂಜುರ್ಲಿ ದೈವ, 4:30 ರಿಂದ ಪಾಷಾಣಮೂರ್ತಿ, ಕೊರತಿ, ಅಂಗಾರ, ಗುಳಿಗ ದೈವಗಳ ಕೋಲ ನಡೆಯುತ್ತದೆ.