ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ: ಬೃಥಿ ಕೆ.

0

ಸುಳ್ಯ ಕಸಬಾ ಗ್ರಾಮದ ಕೊಯಿಕುಳಿ ಮನೆ, ಸುದ್ದಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಉದ್ಯೋಗಿ ಬಾಗೀಶ ಕೆ.ಟಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಚೈತ್ರ ದಂಪತಿಯ ಪುತ್ರಿ ಬೃಥಿ ಳ ೨ನೇ ವರ್ಷದ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಜ.೨೯ರಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.